Model G

Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule      
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum prestatie afgerond
ja/nee
       
Doorstroomprogramma mbo-hbo DHBO19009 30/10/18 nee
Lerarenbeurs 2018 div div nee
Lerarenbeurs 2017 div div ja
Subsidie zij-instroom 2018 div div nee
Subsidie zij-instroom 2017 div div nee
Subsidie zij-instroom 2016 div div ja
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 926405-2 09/08/18 nee
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 849879-1 22/08/17 ja
       
Totaal      

G2 Subsidies met verrekeningsclausule          
             
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar            
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing ontvangen t/m verslagjaar totale kosten te verrekenen
EUR EUR EUR EUR
             
Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo 874323-2 18/01/18  425.339   425.339   452.069  0
Regionaal investeringsfonds mbo RIF14017* 646854-1 20/10/14  808.588   808.588   3.056.464  0
Totaal      1.233.927   1.233.927   3.508.533  0

*Regionaal investeringsfonds mbo RIF14017    
Ontvangsten (Min. van OCW)   808.588
Lasten Alfa-college ‑939.608  
'in kind' bijdrage partners ‑2.116.856  
Totale lasten ‑3.056.464  
Lasten Alfa-college   ‑939.608
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
**Regionaal investeringsfonds mbo RIF15050    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.900.000
Lasten Alfa-college ‑2.457.360  
'in kind' bijdrage partners ‑1.988.940  
Totale lasten ‑4.446.300  
Lasten Alfa-college   ‑2.457.360
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
***Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.073.337
Lasten Alfa-college ‑518.810  
'in kind' bijdrage partners ‑820.372  
Totale lasten ‑1.339.182  
Lasten Alfa-college   ‑518.810
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   554.527