Bijlagen Deel B

Bijlage 1 - Exploitatierekening contractactiviteiten 2018

    2018   begroting 2018   2017
    EUR   EUR   EUR
3 Baten          
3.4 Baten in opdracht van derden  505.767     380.000     612.885 
       
4 Lasten          
4.1 Personeelslasten  289.023     252.902     274.605 
4.4 Overige lasten  64.471     35.000     91.994 
             
  Totaal lasten  353.494     287.902     366.599 
             
  Saldo baten en lasten  152.273     92.098     246.286 
             
  Bijdrage centrale kosten          
  Personeel  33.000‑    33.000‑    33.000‑
  Huur  27.000‑    27.000‑    27.000‑
  Materieel  16.000‑    16.000‑    16.000‑
     76.000‑    76.000‑    76.000‑
             
  Exploitatieresultaat  76.273     16.098     170.286