Voorstel tot bestemming van het resultaat

Voorstel tot bestemming van het resultaat

C.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat  
     
     
     
     
    2018
    EUR
     
  Algemene reserve  
  Regulier onderwijs  8.951.119 
     
  Bestemmingsreserve Publiek  
  Reserve vavo  512.527 
  Reserve contractactiviteiten  76.273 
  Reserve educatie  49.803‑
  Reserve cursusgeld  128.493 
     667.490 
     
  Bestemmingsreserve Privaat  
  Reserve inburgering  340.216 
     340.216 
     
  Totaal  9.958.825